SalarisadministratieEen onderdeel van de dienstverlening van Atax Adviesgroep betreft de
verzorging van de salaris (of loon-) administratie van ondernemingen.
Wij verzorgen deze administratie voor ruim 90 ondernemingen. Hierbij hebben
wij ervaring met diverse CAO's. Hierbij te denken aan de CAO voor o.a.
de bouw-, transport-, metaalsector en de horeca-, schilderbranche.


De werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren betreffen:

•  De verzorging (en verzending) van de periodieke loonstroken van de medewerkers van uw organisatie;
•  Maken van pro forma loonberekeningen / overzicht van kostenplaatje van een medewerker;
•  Het periodiek indienen van de aangifte loonheffingen bij de belastingdienst;
•  Het verzorgen van betaalopdrachten van netto lonen;
•  Het verzorgen van aan- en afmeldingen van uw organisatie c.q. de medewerkers bij belastingdienst,
    pensioenfondsen en overige uitvoeringsinstellingen;
•  Het verzorgen van ziek- en herstelmeldingen van medewerkers;
•  Controle van premienota's;
•  Het aanmaken van de (periodieke) loonjournaalpost voor de financiële administratie;
•  Het opstellen van arbeidsovereenkomsten;
•  Advisering c.q. uitvoering van arbeidsrechtelijke zaken ;
•  Beoordelen c.q. aanvragen van loonkostensubsidies en afdrachtskortingen;
•  Onderhouden van contacten en verzorgen van correspondentie met u, de belastingdienst, pensioenfonds en
    overige instanties.